Blijf up-to date,
schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Hou je drinkwater loodvrij !

lood in water
Regelgeving

In ‘loodgieter’ zit ‘lood’… Toevallig is dat niet. Lood is immers sinds jaar en dag een zorg van elke loodgieter! Verrassend genoeg bepaalde tot voor kort geen enkele Europese regelgeving hoeveel lood in drinkwater mocht zitten. Daar kwam verandering in toen de EU-verordening 98/83/EG van 25 december 2013 van kracht werd. Sindsdien dringt de renovatie van de circuits van tal van gebouwen zich op. Een overzicht van de nieuwe normen en de technische oplossingen.

Drinkwater: niet meer dan 10 μg lood per liter water!

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde in 1994 al dat de aanwezigheid van lood in het drinkwater niet schadelijk was als de concentratie ervan niet meer dan 10 μg/liter bedroeg. Dat uitgangspunt wordt vandaag overgenomen door de Europese landen. De Europese Raad legde deze drempel vast in de EU-verordening 98/83/EG van 25 december 2013. Opdat water als drinkbaar kan beschouwd worden, mag het loodgehalte in het water bijgevolg niet hoger dan 10 μg/liter zijn. De verschillende lidstaten hebben deze richtlijn vervolgens omgezet in hun wettelijke gezondheidsbepalingen.

GEVAAR

In drinkwater komt lood van nature niet voor. Het is het oplossen van  lood uit watertellers,uit buizen en uit soldeerverbindingen van oude sanitaire installaties ( de loodgieter) die hiervoor zorgt. Het vrijkomen van lood is afhankelijk van :

  • De zuurtegraad (ph)
  • De temperatuur (bij hogere temperatuur meer afgave )
  • De hardheid
  • De stilstand tijd van water in buizen (meer afgave ifv stilstand )

De gezondheidsnorm legt een maximale concentratie op van 10microgram per liter water. Lood stapelt zich op in het lichaam (skelet) , beïnvloedt organen en berokkent schade aan de bloed-en de botaanmaak. Maar vooral de rechtstreekse invloed op het zenuwstelsel is een gevaar voor zuigelingen en jonge kinderen. Ook zwangere vrouwen dienen de loodbelasting zo laag mogelijk te houden. Lood kan niet uit het water gehaald worden door het te koken of door het te filteren met een huishoudelijke waterfilter.

Hoe de norm halen?

LEIDINGEN VERVANGEN IS DE BOODSCHAP

De drempel van 10 μg lood per liter water is zeer laag. Het maakt van de renovatie van de circuits met loden buizen in oude gebouwen een noodzaak.
In België, waar de nationale norm vroeger een concentratie van 25 μg lood per liter water voorschreef, wordt vandaag druk gewerkt aan de vervanging van alle loden distributieleidingen. Ook het bannen van lood in woningen wordt aangemoedigd en kan, onder bepaalde voorwaarden, recht geven op overheidssteun.

Meerlagen- of Multiskin buizen blijken de ideale oplossing te zijn ter vervanging van loden waterleidingen. Ze zijn niet alleen neutraal ten opzichte van water, maar hebben het grote voordeel dat ze manueel op dezelfde manier als lood kunnen verwerkt worden. Bijgevolg kunnen ze overal geplaatst worden waar vroeger loden leidingen liepen.
Voor kleine leidingen die vaak zichtbaar zijn in woningen, vormt de witte kleur van de meerlagenbuizen een esthetische troef. Daarnaast worden ze ook toegepast voor de vervanging van opgaande kolommen, die vaak in verzinkt staal werden uitgevoerd. Tenslotte is de prijs-kwaliteitsverhouding uitstekend.

COMAP ontwikkelde een volledig gamma meerlagenbuizen om op alle configuraties in te kunnen spelen. MultiSkin heeft tal van troeven: ontwerp en productie van superieure kwaliteit, systeemgarantie, ruime keuze aan afmetingen van leidingen en koppelingen… U vindt er zonder twijfel het systeem dat u nodig hebt!